حبس گاهی چشمانت را میبندیمرور میکنی

Читать далее

خداوند چیزی نیست که از دنیای بیرون آمده باشد، هرگاه که ما خرابیهای خود را درست میکنیم خدا را در درون خود کشف خواهیم کرد

Читать далее

 انسان پدیده ای غریب است : به فتح

Читать далее

بشر همان است که خود می سازد

Читать далее

زندگی هیچ آدمی معما نیستباور کنین، توی درهم و برهم ترین جمجمه ها هم نظم و ساختار هست

Читать далее

که ماهی شوم توی رود تنتشاهین_نجفی

Читать далее

دوباره حامله ام

Читать далее

_ میگویم : کودک مَنِشی هایت را دوست دارم ؛ به شرط آنکه در هفتاد سالگی هم سهمی از وجودت کودک باقی بماند

Читать далее

قاعده دوازدهمشمس_تبریزی

Читать далее

خاور میانه

Читать далее

کجایی تا ببینی مرا در چاه خویشم

Читать далее

Запись #901

Читать далее

خیلی قشنگ بود

Читать далее

به شبهای بی پنجره

Читать далее

صمد_بهرنگی

Читать далее

Запись #893

Читать далее

خاطرت جمع باشد از پاشیدنم پاشدم از انتهای خود با زندگی جنگیدم و مرگ آخرین سنگرم

Читать далее

مزرعه را ملخ ها جویدن

Читать далее 119

عاشق اگر می شوید،عاشق رفتار آدم ها نشوید

Читать далее 133

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند

Читать далее 142

درست ترين شكل عشقآن است كه شما چگونه با یک فرد رفتار میكنيد نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد

Читать далее 126

تو که ماه بلند آسمونیمنم ستاره می‌شم

Читать далее 127

Запись #912

Читать далее 202

برتراند_راسلهیچ هماهنگی بین علم و دین وجود ندارد

Читать далее 287

چشماتو باز کردی دنیام زیر و رو

Читать далее 321

قاعده نهم شمس تبریزی:

Читать далее 289

تو مرا جان و جهانی چه_كنم جان و جهان را

Читать далее 345

zazje_veuxnegشبیه_حرفهای_یک_دوست

Читать далее 420

Запись #900

Читать далее 408

Запись #898

Читать далее 402

این بوسه را با تو آتش زدن

Читать далее 358

اجرای بی نظیر موسیقی فیلم دزدان_دریایی کارائیب توسط دیوید گرت

Читать далее 303

خواستم مثل آسمان باشم

Читать далее 328